BDAR dokumentai                                              BDAR atitiktis                                                    Auditas

       ir tvarkos

 

BDAR, kas tai?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) įsigalios jau nuo 2018 m. gegužės 25 d. Reglamentu įtvirtinami aukšti privatumo standartai, ir didelės baudos už asmens duomenų tvarkymo pažeidimus. Maksimali baudos riba net 20 mln. EUR arba 4 proc. metinės apyvartos.

Šiuo Reglamentu siekiama padėti užbaigti kurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę ir ekonominę sąjungą, skatinti ekonominę ir socialinę pažangą, stiprinti valstybių narių ekonomiką ir siekti jų ekonomikos konvergencijos vidaus rinkoje ir fizinių asmenų gerovės. Dėl sparčios technologinės plėtros ir globalizacijos kyla naujų asmens duomenų apsaugos sunkumų. Žymiai išaugo asmens duomenų rinkimo ir keitimosi jais mastas. Technologijos leidžia privačioms bendrovėms ir valdžios institucijoms vykdant savo veiklą naudotis asmens duomenimis precedento neturinčiu mastu. Fiziniai asmenys vis dažniau viešina asmeninę informaciją pasaulio mastu. Technologijos pakeitė ekonominį ir socialinį gyvenimą ir turėtų sudaryti dar palankesnes sąlygas laisvam asmens duomenų judėjimui Europos Sąjungoje ir jų perdavimui į trečiąsias valstybes bei tarptautinėms organizacijoms, kartu užtikrinant aukštą asmens duomenų apsaugos lygį.

BDAR naujovės

 • Skaidrumas ir patikimumas
 • Duomenų subjekto sutikimui nustatyti griežtesni reikalavimai
 • Sustiprintos ir įtvirtintos naujos duomenų subjektų teisės
 • atsakomybė duomenų tvarkytojams ir duomenų subtvarkytojams
 • Reglamentuotas asmens duomenų tvarkymas nepilnamečiui asmeniui iki 16 m.
 • Išplėsta teritorinė Reglamento taikymo sritis
 • Duomenų valdytojo prievolė pačiam pasirūpinti Reglamento atitiktimi
 • Baudos už Reglamento nuostatų pažeidimą galinčios siekti nuo 2 iki 4 proc. ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, arba nuo 10 000 000 iki 20 000 000 EUR.

Kam aktualus naujasis duomenų apsaugos reglamentas?

BDAR aktualus visoms įmonėms, kurios tvarko bet kokius asmens duomenis. Taigi reglamentą privalės atitikti visos įmonės, kurios turi klientų duomenų bazes, užsiima tiesiogine rinkodara ir net tos, kurių duomenų tvarkymo apimtis apsiriboja savo darbuotojų duomenų tvarkymu. BDAR itin svarbu pasiruošti įmonėms užsiimančioms rinkodara, vaizdo stebėjimu ir tiesioginių paslaugų vartotojams teikimu.

Mūsų paslaugos

Padėsime Jums operatyviai, kokybiškai ir ekonomiškai pasirengti BDAR taikymui. Mūsų profesionalų komanda yra parengusi smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėms Reglamento taikymo gaires. Mes pasirūpinsime, kad Jūsų įmonė būtų pilnai pasirengusi naujajam reglamentui:

 • Parengsime svarbiausius BDAR dokumentus ir tvarkas
 • Identifikuosime spragas ir pateiksime rekomendacijas BDAR atitikčiai
 • Atliksime esamos būklės analizę įmonėje ir jos teisinį vertinimą (duomenų apsaugos auditas)
 • Gausite pagrindinę informaciją ir analizės išvadas
 • Įsivesite Reglamentą atitinkančią asmens duomenų tvarkymo sistemą
 • Turėsite rizikos prevencijų planą

Kodėl verta pasirinkti mus?

 • Esame kompetentingas, patikimas ir nuolat siekiantis padėti kolektyvas
 • Įsiklausome į Jūsų poreikius ir siekiame, kad suteiktos paslaugos maksimaliai atitiktų Jūsų verslo praktiką
 • Specializuojamės siauroje srityje, todėl sukaupėme profesionalią teisinę patirtį privatumo ir duomenų apsaugos srityje
 • Kiekvienas klientas mums yra vertingas ir gerbiamas, visada atsižvelgiame į konkrečius Jūsų norus
 • Paslaugas suteikiame laiku ir kokybiškai
 • Efektyviai reaguojame į Jūsų užklausas ir prašymus – greita komunikacija vienas esminių mūsų darbo principų
 • Siūlome nedideles kainas už profesionalią kokybę
 • Suteikę paslaugas esame pasiruošę padėti pritaikyti parengtus dokumentus ir išspręsti kilusius klausimus
 • Pasinaudoję paslaugomis išvengsite baudų, susijusių su asmens duomenų apsaugos pažeidimais, galinčių siekti net 20 mln. Eur ar 4 proc. metinės apyvartos.

Kainodara